+381-63/111-3239,+381-11/3165-145, +381-11/3166-173 Gaudijeva 4 street, Belgrade, Serbia

Other certificates

Klinicka primena lasera u stomatologiji Simpozijum Endodoncija - korak dalje
Diploma specijaliste Prvi kongres stomatologa Vojvodine Treci kongres stomatologa Vojvodine
VI Stomatoloski dani V Stomatoloski dani Deveti kongres stomatologa balkana
Simpozijum Endodoncija - korak napred Prvi USSI EDI kongres
Naucna i tehnoloska dostignuca u oralnoj rehabilitaciji Sesti simpozijum oralnih hirurga i oralnih implantologa Srbije Savremeni koncept stomatoloskih zahvata u ocuvanju molara
Dostignuca i stremljenja u stomatologiji Dostignuca i stremljenja u stomatologiji VIII simpozijum proteticara Srbije
Gradivni stomatoloski materijali Savremeni trendovi u hirurgiji lica i vilica Dileme u stomatoloskoj praksi
Stomatoloski zahvati u ocuvanju, rekonstrukciji i nadoknadi zuba Oralna hirurgija i oralna implantologija - sta znamo, a sta treba da znamo Oralna hirurgija - nova dostignuca i stremljenja
Oralna hirurgija u okvirima moderne stomatologije Oralna hirurgija - Juce, danas, sutra
12-ti Balkanski kongres Radiologa