+381-63/111-3239,+381-11/3165-145, +381-11/3166-173 Gaudijeva 4 street, Belgrade, Serbia

Novi pacijenti OLD

Pacijent 1

Pacijent 68g. iz Švajcarske. Zbog loših anatomskih uslova i izbegavanja sinus lift operacije, što bi produžilo ukupno trajanje rada do dve godine, odlućeno je uz dogovor sa pacijentom, a prema našem dugogodišnjem iskustvu, da se ugradi 10 implantata u gornju vilicu, od toga dva tuberopterigoidna implantata i 6 implantata u donju vilicu. Izrađeni su cirkonijumkeramički mostovi u gornjoj i donjoj vilici.  U Švajcarskoj je pacijentu predložen All-on-4 kao rešenje njegove bezubosti u gornjoj vilici, ali on nije želeo da ponovo nosi protezu. Mi ne podržavamo concept All-On-4, jer 90 % slučajeva postoje uslovi za fiksne radove sa 6 do 8 implantata. Sa fiksnim radom pacijenti su prezadovoljni. All-on-4 je najčesće nametnuto rešenje od strane doktora, zbog lakšeg i jednostavnijeg načina rešavanja, prenoseći teret na pacijenta, koji će i dalje nositi protezu. Pacijent je zadovoljan i u pozitivnoj je komunikaciji sa nama.

Pacijent 2

Pacijent 39g, iz Francuske. Rešava parcijalnu bezubost i menja stari metalokeramički most. U gornjoj vilici levo mu je predlagana sinus lift procedura, koja bi zahtevala čekanje za izradu protetskog rada 1,5 do 2 godine. Izbegli smo sinus lift ugradnjom tuberopterigoidnog implantata i nakon dva meseca od ugradnje, pacijentu su izrađeni metalokeramički mostovi i krunice. Pacijent je zadovoljan.