+381-63/111-3239,+381-11/3165-145, +381-11/3166-173 Gaudijeva 4 street, Belgrade, Serbia

Implantologija

Besplatan apartmanski smeštaj i transfer do aerodroma

Dentalna implantologija obuhvata hirurške procedure koje imaju za cilj funkcionalnu rehabilitaciju pacijenata upotrebom dentalnih implantata, odnosno metalnih elemenata koji se hirurški ugrađuju u gornju i donju vilicu. Implantati mogu da imaju različiti oblik, mogu da se ugrade u različitim pozicijama i različitim tehnikama. Trenutno se većina implantata izrađuje od titanijuma.

Implantati ugrađeni u kost inkorporiraju se procesom regeneracije kosti i na taj način dolazi do čvrste veze između implantata i kosti. Ovako integrisani implantati su spremni da nose protetski rad – mostove ili solo navlake.

Zubni implant

Prednosti ugradnje implantata

 • Dobra estetska i funkcionalna stabilnost
 • Brzo privikavanje na nošenje protetskog rada
 • Jednostavnost ugradnje
 • Brža rehabilitacija i mogućnost ranog opterećenja ako je postignuta i očuvana primarna stabilnost u periodu od 2 do 4 nedelje
 • Tehnički jednostavniji način izrade fiksnog rada u odnosu na izradu vizil proteze sa drikerima, teleskop navlakama i namenskim krunama
 • Mogućnost bolje higijene, kao i psihosocijalne sigurnosti
 • Profilaktičko i terapeutsko delovanje na parodoncijum prirodnih zuba
 • Ekonomska opravdanost zbog dužine trajanja zuba

Zaključak iz rada Pomeranje indikacija od mobilne ka fiksnoj protetici ugradnjom implantata, Stomatolog broj 73/2004. godine, Dr Branislav Stojanović, specijalista oralne hirurgije i implantologije.

Ciljevi

Da pružimo sigurnost koja se bazira na znanju i iskustvu koje posedujemo.

Zubni implantat

Uspešnost implantata Prim. dr Branislava Stojanovića od početka rada u implantologiji 1997. godine do 2014. godine, iznosi u protetskoj fazi 98% za donju vilicu, i 96% za gornju vilicu, praćeno i statistički obrađeno na desetogodišnjem nivou.

Radili smo sa više implantacijskih sistema i nismo imali značajno odstupanje u procentu uspešnosti što je objavljeno u našim stručnim radovima. Uspešnost implantata ne zavisi diretkno od proizvođača i firmi koje se agresivno reklamiraju, već prvenstveno zavisi od tipa, kvaliteta i kvantiteta kosti, navoja implantata, a jedan od najvažnijih uslova je procena i iskustvo implantologa, kao i tehnika ugradnje.

Ukoliko ste izgubili jedan ili više zuba i izbegavate da se nasmejete, ili čak i da jedete na javnom mestu zbog straha da može da vam ispadne proteza, trebalo bi da razmislite o ugradnji implantata. Bez obzira koliko zuba vam nedostaje, dentalni implantati će vam omogućiti:

 • Da se nasmejete sa samopouzdanjem,
 • Da jedete šta god poželite i na bilo kom mestu koje vam je prijatno,
 • Pričate i smejete se bez neprijatnosti.

Ako nosite totalnu ili parcijalnu protezu skidanje i odlaganje u čaši u toku noći može biti nepraktično i neprijatno, što je razlog više da razmislite o ugradnji implantata.

Rano opterecenje implantata

Rano opterećenje implantata

Konceptom ranog opterećenja implantata se bavimo od 1998. godine kada smo primetili da primarno stabilni implantati daju veću stabilnost i bolje prijanjanje a time i bolju integraciju u viličnoj kosti, što je ukazalo na mogućnost da se mogu ranije opteretiti. FDA (Food Drug Administration, USA) je imao stav da se implantati mogu opteretiti posle tri meseca nakon ugradnje za donju vilicu i posle šest meseci za gornju vilicu. Međutim, naše iskustvo je ukazivalo da se implantati mogu ranije opteretiti i ova zapažanja smo stručno pratili i prikazali na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim stručnim skupovima. Prva iskustva o ranom opterećenju implantata su objavljena u časopisu Stomatolog broj 69/2002. godine pod nazivom Opterećenje šraf-cilindričnih implantata u periodu od 2 do 4 nedelje nakon ugradnje koji je izazvao veliko interesovanje, a ujedno i podelio stručnu javnost. To je ujedno i prvi rad kod nas koji je skrenuo pažnju stručne javnosti na mogućnost ranog opterećenja implantata. Tek je od 2004-te zvanično prihvaćena metoda ranog opterećenja implantata, kada su objavljeni stručni radovi i drugih autora iz Evrope i Srbije na Prvom simpozijumu oralnih hirurga i implantologa održanog u Beogradu (29-30. oktobra 2004. godine u Sava Centru).

Istraživanje je obuhvatilo 34 pacijenata u starosnoj dobi od 38 do 78 godina, kontrolisano i praćeno 4 godine. Uspešnost implantata u posthirurškoj fazi je bila 96%. Parametri uspešnosti su bili stabilnost, resorpcija kosti oko implantata i promene na mekim tkivima. (Zaključak iz rada Opterećenje šraf-cilindričnih implantata u periodu od 2 do 4 nedelje nakon ugradnje, Stomatolog broj 69/2002. godine, Dr Branislav Stojanović, specijalista oralne hirurgije i implantologije).

Na osnovu našeg iskustva, zaključili smo da ne mora da postoji strogo definisan vremenski period za opeterećenje implantata od njegove ugradnje. Ovaj period najpre zavisi od uslova za implantaciju, tipa i kvaliteta kosti i veštine i umešnosti lekara koji vrši implantaciju i izgrađuje zubne nadoknade. Nadamo se da smo ohrabrili buduće implantologe i da smo pružili osnovne informacije onima koji se neće baviti implantologijom. Pacijentima treba dati informaciju i pružiti mogućnost, a oni će izabrati. Implantologija je realnost, ona je sadašnjost a najviše budućnost (Zaključak iz rada Opterećenje šraf-cilindričnih implantata u periodu od 2 do 4 nedelje nakon ugradnje, Stomatolog broj 69/2002. godine, Dr Branislav Stojanović, specijalista oralne hirurgije i implantologije).