+381-63/111-3239,+381-11/3165-145, +381-11/3166-173 Gaudijeva 4 street, Belgrade, Serbia

Tuber-pterigoidni implantat – zamena za sinus lift

Među prvima smo u Srbiji koji su počeli sa ugradnjom tuber-pterigoidnog implanta.

Tuberpterigoidni implantat Tuberpterigoidni implantat

Kada govorimo o ugradnji tuber-pterigoidnog implantata mislimo na ugradnju implantata koji se ugradjuje u regiju gornjeg umnjaka da bi se izbegla operacija sinus lift koja služi za povećanje koštane mase u maksilarnom sinusu.

Tuber-pterigoidni implantat Tuber-pterigoidni implantat

Operacija sinus lifta zahteva veliku hiruršku proceduru, a dužina čekanja na definitivni protetski rad na implantatima u toj regiji traje i do godinu dana. Ugradnja tuber-pteroigodinih implantata je jednostavna metoda koja zahteva veliko iskustvo i znanje iz hirurške anatomije i oralne hirurgije.

Tuberpterigoidni implantat Tuberpterigoidni implantat

Tuber-pterigoidni implantat skraćuje vreme definitivnog rada na implantatima i njime se izbegavaju neprijatnosti posthirurškog tretmana operacije sinus lifta i izbegava se manji procenat uspešnosti integrisanih implantata u proceduri sinus lifta.