+381-63/111-3239,+381-11/3165-145, +381-11/3166-173 Gaudijeva 4 street, Belgrade, Serbia

Oralna hirurgija

Savremena stomatologija uključujući oralnu hirurgiju, pruža pacijentima udobnost i bezbolnost primenom lokalne anestezije sa minimanom traumom okolnog tkiva i retkim i minimalnim posthirurškim komplikacijama.

Oralna hirurija obuhvata sledeće zahvate:

  • Priprema i ugradnja dentalnih implantata,
  • Podizanje poda sinusne šupljine u cilju povećanja koštane mase za ugradnju dentalnih implantata,
  • Hiruško vađenje impaktiranih umnjaka i očnjaka,
  • Vađenje zaostalih korenova,
  • Operacije na korenu zuba u cilju uklanjanja periapikalnih procesa (apikotomija),
  • Odstranjivanje tumora i cista,
  • Nivelacija alveolarnog grebena i druge intervencije kao deo pripreme mekih i koštanih struktura u ustima za što bolju protetsku rehabilitaciju,
  • Augumentacija alveolarnog grebena (uvećanje visine grebena)

Oralna hirurgija omogućava da na najadekvatniji i najsigurniji način pripremimo pacijenta za protetske radove koje ćemo raditi. Bez oralne hirurgije i oralno hiruške pripreme nema dobre protetike. Oralni hirurzi se uspešno bave svim parodontološkim intervencijama, jer je to grana koja je jako bliska ovoj disciplini. Svako planiranje dugoročnog zbrinjavanja pacijenta sa protetskim radom je nezamislivo bez primene oralne hirurgije. Oralna hirurgija je imperativ za sveobuhvatnu stomatološku praksu.