+381-63/111-3239,+381-11/3165-145, +381-11/3166-173 Gaudijeva 4 street, Belgrade, Serbia

Parodontološka hirurgija

Parodontopatija je progresivna i degenerativna bolest potpornog tkiva zuba – parodoncijuma i koštanog tkiva, koja dovodi do klaćenja, migracije i ispadanja zuba. Glavna karakteristika je ogolićenje vratova i korenova zuba. Preventivnim merama i lečenjem u ranoj fazi bolesti sprečava se napredovanje parodontopatije. Kod uznapredovalih oblika bolesti pristupa se hiruškom tretmanu u okviru parodontološke hirurgije.

Najčešća hirurška intervencija koja se koristi u lečenju parodontopatije je režanj operacija. Operacijom se uklanja patološki izmenjeno tkivo i posle se režanj vraća na svoje mesto.

U toku zahvata često je neophodna i ugradnja veštačke kosti da bi se popunili defekti nastali kao posledica infekcije i resorbcije. Ugradnjom veštačke kosti Bio-osiss spongioza granulaes stvaramo uslove za prožimanje mlade kosti u samom matriksu bio-osa.