+381-63/111-3239,+381-11/3165-145, +381-11/3166-173 Gaudijeva 4 street, Belgrade, Serbia

XIX Balkanski kongres stomatologa

XIX Balkanski kongres stomatologa
3 маја, 2014 admin-drs

XIX po redu Balkanski kongres stomatologa – BaSS je održan u Sava Centru od 24. – 27. aprila 2014. godine. Stomatološki tim Implant Centra Stojanović je bio prisutan na kongresu sa svojim radom „Indikacije za primenu implantata širokog dijametra“.

19ti_kongres_balkanskih_stomatologa_rad

Cilj istraživanja ovog rada je bio da se uporedi dugoročni uspeh širokih implanata sa implantatima standardnih dimenzija. Implantati su ugrađeni odmah posle ekstrakcije i opterećeni neposredno posle i nakon tri meseca od intervencije.

19ti_kongres_balkanskih_stomatologa_1_T

Kod 26 pacijenata je ukupno ugrađeno 180 implantata, u periodu od 4 godine, od toga 31 implantata širokog dijametra (debljine 6mm i dužine 8-13mm). Svi implanti su bili ugrađeni u postekstracione i proširene alveole nastale nakon hiruških ekstrakcija zaostalih korenova zuba, kao i kod eksplantiranih implantata usled periimplantitisa.

19ti_kongres_balkanskih_stomatologa_2_T   19ti_kongres_balkanskih_stomatologa_3_T

Veličina postekstrakcionog defekta je zahtevala ugradnju širokih implantata kako bi se postigla dobra primarna stabilnost, jer samo dobra primarna stabilnost ugrađenih implantata u postekstrakcionu ranu daje mogućnost za imedijatno opterećenje implantata i dobru osceointegraciju, koja ima za cilj dugotrajnost protetskog rada na implantatima.

19ti_kongres_balkanskih_stomatologa_6_T   19ti_kongres_balkanskih_stomatologa_4_T

 Zahvaljujući primarnoj stabilnosti koju je omogućio široki implantata, posle četiri godine praćenja, uspeh implantata je bio 96%. Gubitak implantata od 4% se odnosi na alveole sa defektom alveolarne kosti preko 6mm i nastaje najverovatnije kao posledica nedovoljne primarne stabilnosti implantata.

19ti_kongres_balkanskih_stomatologa_7

Jednostavnost ugradnje i visok procenat uspeha širokih implantata bez klinički značajnijih komplikacija opravdava njihovu primenu za imedijatnu ugradnju i imedijatno opterećenje. Bazirano na ovom istraživanju, proističe zaključak da se u praksi mogu primenjivati implantati većih dimenzija, širine 7 i 8mm, čime bi se procenat uspeha povećao.