+381-63/111-3239,+381-11/3165-145, +381-11/3166-173 Gaudijeva 4 street, Belgrade, Serbia

Cenovnik

Cene usluga na implantatima se formiraju posle pregleda a na osnovu kliničke slike, obima i kompleksnosti procenjenog rada kao i broja implantata. Kod radova koji zahtevaju kompletnu hiruršku proceduru sa protetikom, dajemo poseban popust što je mnogo povoljnije za pacijenta.

Implantologija
UGRADNJA IMPLANTATA SA SUPRASTRUKTUROM (NADGRADNJOM) 390€
– Ugradnja implantata za podršku totalnoj protezi standardnih dimenzija sa retencionom suprastrukturom 390€
– Tuber-pterigoidni implantat 800€
– Sinuslift 800€

Oralna hirurgija
– Ekstrakcija zuba (vađenje zuba) 30€
– Komplikovana ekstrakcija zuba 50€
– Hiruška ekstrakcija umnjaka 120€
– Incizija abscesa sa terapijom 20€
– Apikotomija 120€
– Gingivektomija 30€
– Cistektomija 120€
– Resekcija frenuluma 80€

Estetska stomatologija
– Lasersko beljenje 190€
– Kućno beljenje 150€
– Beljenje avitalnog zuba 35€
– Kompozitne plombe (sendvič tehnika) 35€
– Kompozitne fasete 60€
– Keramičke fasete (viniri) 220€
– Keramičke plombe – Inleji 120€

Stomatološka protetika

Fiksna protetika
– Metalokeramička kruna 120€
– Cirkonijum bezmetalna keramička kruna 230€
– Alumina keramika (procera sistem) 220€
– Keramička kruna na zlatu 100€+cena zlata
– Metalokeramička kruna na implantu 120€
– Bezmetalna keramička kruna na implantu 230€
– Cirkonijumski abatment 150€
– Livena nadogradnja 50€
– Fiberglas nadogradnja 40€
– Cirkonijumska nadogradnja 80€
– Privremena kruna 25€
Mobilna protetika
– Totalna proteza 330€
– Parcijalna akrilatna proteza 250€
– Wisil parcijalna skeletirana proteza 480€
– Wisil parcijalna skeletirana proteza sa atecmenima 590€
– Reparatura proteze 40€
Parodontologija
– Uklanjanje mekih i čvrstih naslaga sa zuba 20€
– Obrada parodontalnih džepova 25€
– Terapija parodontalnog apscesa 25€
– Hiruško lečenje parodontopatije (Widmanova terapija) 50€

Konzervativna stomatologija
– Kompozitni ispun (bela plomba) 20€
– Kompozitni ispun MOD (velika bela plomba) 25€
– Kompozitna nadogradnja 30€
– Endodontski tretman (lečenje zuba) 40 – 70€
– Aplikacija leka 10€
– Uklanjanje zubnog kamenca i poliranje zuba 20€
– Peskiranje zuba 15€
– Obrada parodontalnog džepa 15€

Dečija i preventivna stomatologija
– Uklanjanje mekih naslaga 15€
– Fluorizacija zuba 30€
– Zalivanje fisura 15€
– Ekstrakcija mlečnog zuba 15€
– Okluzalni Splint 100€

Napomena: Navedene cene su informativnog karaktera