Autorski radovi


1. „Mogućnost protetskog zbrinavanja pacijenata nakon hiruške ugradnje endosealnih šraf implantata sip-sistema”

3. Kongres stomatologa Jugoslavije – Zbornik kratkih sadržaja (str. 74) 20-23. septembar 2000, Novi Sad
2. „Age as a criterium for implantation“

6th Congres of the Balkan Stomatological Society – BaSS 3-6. may 2001, Bucharest, Romania
3. „Klinička i rendgenološka analiza implantata sip-sistema ugrađenih kod pacijenata različite starosne dobi“

Prvi kongres stomatologa Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešćem 17-20. oktobar 2001, Sarajevo
4. Stručni rad: „Opterećenje šraf cilindričnih implantata u periodu od dve do četiri nedelje nakon ugradnje“

„Stomatolog“ br 69/2002 – Časopis komore privatnih doktora stomatologa Srbije
5. Stručni rad: „Zbrinavanje pacijenata sa ugrađenim implantatima i izrada fiksnih protetskih radova na njima“

„Stomatolog“ br 70/2003 – Časopis komore privatnih doktora stomatologa Srbije
6. „Cirkularni karijes – prikaz slučaja“

XIX Simpozijum zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji 20-21. jun 2003, Vrnjačka Banja
7. Stručni rad: „Pomeranje indikacija od mobilne ka fiksnoj protetici ugradnjom samo 1-2 implantata“

„Stomatolog“ br 73/2004 – Časopis komore privatnih doktora stomatologa Srbije 8. „Replacing movable protetic structure by a fixed bridge with one incerted implant“ 9th Congress of Balkan Stomatological Society – BaSS 13-16. may, Ohrid
9. „Rano opterećenje implantata u fiksnoj protetici“

IV Kongres stomatologa Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem 13-16. oktobar 2004, Igalo, Herceg Novi
10. Predavanje na temu: „Primena tankih implantata u oralno-hiruškoj praksi“

Prvi simpozijum oralnih hirurga i oralnih implantologa Srbije 29-30. oktobar 2004, Beograd, Sava Centar
11. Plenarno predavanje na temu: „Pomeranje indikacija od mobilne ka fiksnoj protetici ugradnjom implantata“

Komora privatnih doktora stomatologa Srbije – VII Stomatološki dani 3-5. decembar 2004, Vrnjačka Banja
12. Stručni rad: „Klinička opravdanost primene tankih implantata u oralno-hiruškoj praksi“

„Stomatolog“ br 74/2005 – Časopis komore privatnih doktora stomatologa Srbije
13. Stručni rad: „Rekonstrukcija defekta alveolarnog nastavka uzrokovanog vertikalnom frakturom korena zuba“

„Stomatolog“ br 75/2005 – Časopis komore privatnih doktora stomatologa Srbije
14. „Rešavanje nedostatka jednog zuba implantatom u regiji molara donje vilice“

Balkan Stomatological Society and Stomatological Association of Serbia and Montenegro – 10th Congresss of the BaSS 11-14. may 2005, Sava Center, Belgrade
15. „Endosseal implants in prothetic treatments of teeth attacked by parodontopathy“

Balkan journal of stomatology, official publication of the Balkan Stomatological Society – 10th Congress of the BaSS Belgrade 11-14. may 2005, Sava Center, Belgrade
16. Predavanje na temu: „Fiksna protetska rešenja: Veza implantat-prirodni zub“

Drugi simpozijum oralnih hirurga i oralnih implantologa Srbije 11-12. novembar 2005, Beograd, Sava Centar
17. „Reliability of the link implant-natural tooth method“

Balkan Stomatological Society – Stomatological Assotiations of Bosnia and Herzegovina – 11th Congress of the BaSS may 2006, Sarajevo
18. Oral presentation: „Primary stability – A condition for early implant load“

13th Congress of BaSS 1-4. may 2008, Limassol, Cyprus
19. „Protetska izrada metalkeramičkih mostova na implantatima u bezuboj vilici“

XV simpozijum protetičara Srbije 12-15. jun 2008, Palić
20. „Hiruška ugradnja implantata u bezuboj vilici“

XV simpozijum protetičara Srbije 12-15. jun 2008, Palić
21. „Indikacije za primenu implantata širokog dijametra“

XIX Balkanski kongres stomatologa – BaSS 24-27. april 2014, Beograd, Sava Centar

O nama

Osnivač centra za implantologiju (Implant Centar Stojanović) – prim. Dr Branislav Stojanović je završio Stomatološki fakultet u Sarajevu 1980-te godine, a srednju zubotehničku školu u Prištini 1974. godine. Svoje radno iskustvo započeo je 1981. godine u Domu zdravlja Sarajevo kao stomatolog opšte stomatologije gde je radio u radnoj službi dečje stomatologije, a kasnije u službi stomatološke protetike. U domu zdravlja Sarajevo radio je sve do aprila 1992. godine.

Stomatološku ordinaciju Dr Branislav Stojanović osniva 1992. godine sa sedištem u Beogradu. Ordinacija je počela sa radom kao centar za protetiku i estetsku stomatologiju, a od 1997. godine počinje intenzivno sa oralno hirurškim i implantološkim intervencijama. Specijalizaciju iz oralne hirurgije završio je 2000-te godine na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.